Jsme tu pro Tebe!

Reklamace a vrácení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Kateřina Cihelka | StudioKaCi.cz | IČ: 01331558 |  El. Krásnohorské 1364, Jindřichův Hradec 37701, Česká republika (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajicímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 

Všeobecné Obchodní Podmínky (VOP) 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Příloha č.1 Formulář pro reklamaci.

Příloha č.2 Formulář o odstoupení od smlouvy.